დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 04.05.17 -

დიპლომების გადაცემის ცერემონიალი 04.05.17